В унисон с фирмената политика за предлагане на продукти с най-високото възможно качество, през 2012 година беше закупен и лицензиран 30 тонен стенд за изпитание, където могат да се правят контролни замервания на кръглозвенни и ролкови вериги, верижни сапани, лентови сапани и въжени сапани.Това прави “ Копчев и синове” една от много малкото фирми на българския пазар, които разполагат със собствен стенд и могат напълно легално да издават нужните документи, придружаващи товароподемните съоръжения, съгласно Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения в сила от 18.10.2010г. приета с ПМС № 199/10.09.2010г.; обн. в ДВ бр.73/17.09.2010г.
Във връзка с новите изисквания за транспортиране на товари на територията на ЕС и подмяната на лентовите укрепващи колани с верижни укрепващи устройства, имаме удоволствието да информираме всички наши клиенти, че разполагама с възможност за изработка в най-къси срокове (до 24 часа) на всякакви верижни укрепващи конфигурации. За повече информация и техническа консултация може да позвъните на телефоните в офиса или директно на 0888 220034
За повдигане на ламарина и други материали, наред с обичайните приспособления, ние предлагаме също:
лапи за хоризонтално и вертикално повдигане на ламарина
универсални товароподемни магнити за повдигане на плоски или кръгли материали, с товароподемност:
  (а) за плоски материали - от 125 кг до 2000 
  (б) за кръгли материали - от 40 кг до 1000 кг

В началото на годината доброто управление на бизнес процесите на фирмата получи още едно признание, в лицето на внедрената система за управление на качеството, по новия стандарт ISO 9001-2008
English / Bulgarian
Designed by MN Vision
© 2007 - 2014 Koptchev & Sons Ltd. All Rights Reserved