За бързо и здраво съединяване на транспортни ленти без лепене ние предлагаме свързващи метални системи:
различни видове свързващи метални елементи, в зависимост от транспортирания материал и скорост на движение на лентата
инструменти и принадлежности за техния бърз монтаж
English / Bulgarian
Designed by MN Vision
© 2007 - 2014 Koptchev & Sons Ltd. All Rights Reserved