Патентованите марки на фирма „Копчев и синове“ ООД

Bull Lifting е нашата патентована марка за товаро-захватни приспособления и елементи, с която сме известни не само в България, но и в почти цяла Европа, където успешно продаваме всички видове сапани – верижни, въжени и полиестерни; шегели, куки, халки, товарни магнити, верижни талии, захвати и др. 

Посетете ни на – www.sapani.com

KMD е нашата патентована марка за ролкови вериги, като тук предлагаме две нива на качество:

KMD Standard – ролкови вериги за стандартно задвижване с универсално приложение, подходящи за работа в нормални експлоатационни условия при обичайно до средно натоварване.

KMD Premium – ролкови вериги специално изпълнение, чиито параметри гарантират тяхната по-голяма износоустойчивост и по-дълъг живот, предназначени за работа при тежки експлоатационни условия.

Посетете ни на – www.verigi.com