Повдигащи ленти и безконечни колани
Метални колани, изплетени като плоско въже от поцинковани стоманени въжета
Вулканизирани
Невулканизирани
Със синтетично покритие

Синтетични - от полиестер, полиамид, или пропилен съгласно DIN V 61360, респективно EN 1492-1/2.
Повдигащи ленти
  (a) с уши
  (б) със скоби
Безконечни кръгли колани
Безконечни плоски ленти
Укрепващи ремъци
Предпазни маркучи

Товароподемност от 1000 до 100000 кг.Вериги и части Вериги и части
Сапани и окачващи елементи Сапани и окачващи елементи
Верижни сапани
Въжени сапани
Лентови сапани
Повдигащи ленти и безконечни
    колани
Средства за индивидуална
    защита при работа от височина
Шегели
Куки
Други окачващи елементи
Въжета и части Въжета и части
Метални сита Метални сита
Черни метали Черни метали
Резервни части Резервни части
English / Bulgarian
Designed by MN Vision
© 2007 - 2014 Koptchev & Sons Ltd. All Rights Reserved
Продукти
Повдигащи ленти и безконечни колани
ленти и колани