Ролкови вириги
Елеваторни вериги
Вериги за транспортьори
Минни вериги
Вериги за въртящи се пещи
Вериги за електротелфери и ръчни макари
Товарозахватни вериги за сапани
Кръглозвенни вериги с удължена стъпка
Кръглозвенни вериги с общо предназначение
Кръглозвенни вериги без специални изисквания към качеството
Кръглозвенни вериги с възли, ДИН 5686 / ДИН 20182
Обтягащи вериги ДИН 691
Сферични вериги ДИН5280
Патентни вериги ДИН 5279
Котвени вериги с неусилено звено
Котвени вериги с усилено звено
Вериги за буйове и морска сигнализация
Предпазни вериги за гуми
Вериги за горското стопанств

Вериги и части Вериги и части
Ролкови вeриги
• Кръглозвенни вериги
Специални вериги
Селскостопански вериги
Съединителни звена и скоби за
    вериги
Верижни колела
Сапани и окачващи елементи Сапани и окачващи елементи
Въжета и части Въжета и части
Метални сита Метални сита
Черни метали Черни метали
Резервни части Резервни части
селскостопански вериги
вериги
специални вериги
English / Bulgarian
Designed by MN Vision
© 2007 - 2014 Koptchev & Sons Ltd. All Rights Reserved
Продукти

Кръглозвенни вериги