Резервни части
English / Bulgarian
Designed by MN Vision
© 2007 - 2014 Koptchev & Sons Ltd. All Rights Reserved
Резервни части
Продукти
Ние доставяме различни видове резервни части за машини и оборудване за:

Минната промишленост
вериги за верижни транспортьори
верижни ключове
резервни части за багери Шкода Е 303, Е 301, ДН 101, Е 25 и др.
резевни части за транспортьори СКАТ
резервни части за въжени монорелсови системи, полско производство
резервни части за товаръчни машини
резервни части за булдозери
пружини за парашутни устройства
тягови акумулатори ТНЖ за минни влакове
маркучи високо налягане
прикачни устройства

Циментовата промишленост
термоустойчиви вериги за въртящи се пещи
окачващи елементи за въртящи се пещи
елеваторни вериги и скоби
елеваторни кофи
вериги за верижни завеси
резервни части за Фулер/Петерс помпи
резервни части за редуктори Флендер
резервни части за циментопроводи - колена и разпределителни плочи по чертеж
зъбни колела и отделни зъби за елеватори
резервни части за трошачки "Макрум"
термоустойчиви транспортни ленти

Тролейбусен / трамваен транспорт
контактори и резервни части за тях
резервни части за трамвайни мотриси "Татра"
бандажни гривни
NiCd батерии

Ж.П. транспорт

еднополюсни контактори
резервни части за стругове
NiCd акумулаторни батерии за осветление на вагони
вериги за бариери

Хранително-вкусовата промишленост
електрически нагреватели за загряване на въздуха за електрически пещи
термоустойчиви наблюдателни стъкла
специални сита
резервни части за центрофуги, пастьоризатори, млекомери
специални вериги, вкл. неръждаеми

Резервни части с общо предназначение
ремъци - текстилни, или гумени, зъбни, трапецовидни, плоски
верижни колела
промишлени вериги
въжета

Резервни части за други машини немско, полско и чешко производство,
вкл. и за машини на бившата ГДР

Вериги и части Вериги и части
Сапани и окачващи елементи Сапани и окачващи елементи
Въжета и части Въжета и части
Метални сита Метални сита
Черни метали Черни метали
Резервни части Резервни части
резервни части 1
резервни части 2
резервни части 4
резервни части 3
резервни части 5