Шегели
Предлагаме различни видове шегели:
Шегели търговско изпълнение
Шегели Green Pin
  (a) стандартна серия, товароподемност 0.33-120 тона
  (a) тежка серия, товароподемност 150-1000 тона
Шегели ДИН 82 101, товароподемност 0.1-100 тона
Шегели тип S съгласно KUN 3.10, товароподемност 1-25 тона

Изброените видове шегели Green Pin, шегели ДИН 82101 и шегели тип S съгласно KUN 3.10, са с маркирана върху тях товароподемност и диаметър на принадлежащата верига, като последните имат и маркировка 8, като знак за качество клас 8. По желание на клиента шегелите могат да бъдат доставени и с приемателен протокол от морско класификационно дружество - Лойдс, Германише Лойд, Руски регистър. Задължително се придружават от заводски атестат за качество от производителя.Вериги и части Вериги и части
Сапани и окачващи елементи Сапани и окачващи елементи
Верижни сапани
Въжени сапани
Лентови сапани
Повдигащи ленти и безконечни
    колани
Средства за индивидуална
    защита при работа от височина
Шегели
Куки
Други окачващи елементи
Въжета и части Въжета и части
Метални сита Метални сита
Черни метали Черни метали
Резервни части Резервни части
English / Bulgarian
Designed by MN Vision
© 2007 - 2014 Koptchev & Sons Ltd. All Rights Reserved
Продукти
Шегели
шегели
шегели 2
шегели 1