Ролкови вериги
Зъбни вериги
Вариаторни вериги за Р.I.V. вариатори
  (a)ламелни вариаторни вериги
  (б)ролкови вариаторни вериги
Ролкови вериги с кухи болтове
Самосмазващи се ролкови вериги
Шарнирно - лентови транспортни вериги
Странично завиващи вериги
Ролкови вериги с едностранни и двустранни ъглови планки
Ролкови вериги с едностранни и двустранни вертикални прихващащи
планки
Ролкови вериги с удължени болтове
Ролкови вериги за селскостопански машини ДИН 8189, ISO 487
Вериги с челни и ъглови планки за комбайни Е 516 / Е 517
Ролкови вериги с удължена стъпка ДИН 8181
Буксови вериги ДИН 8164
Роторни вериги ДИН 8182
Флаерови вериги ДИН 8152, лека и тежка серия
Галови вериги ДИН 8150
Ролкови вериги с монтирани отгоре U-образни пластини
Неръждаеми ролкови вериги за хранителната промишленост
Транспортни вериги с високи пластини ДИН 8165/ 8167
Транспортни вериги с цели болтове ДИН 8165/ 8167
Конвейерни вериги
Скребкови вериги
Други специални вериги по чертежи на клиент

Вериги и части Вериги и части
Ролкови вeриги
Кръглозвенни вериги
• Специални вериги
Селскостопански вериги
Съединителни звена и скоби за
    вериги
Верижни колела
Сапани и окачващи елементи Сапани и окачващи елементи
Въжета и части Въжета и части
Метални сита Метални сита
Черни метали Черни метали
Резервни части Резервни части
селскостопански вериги
вериги
специални вериги
English / Bulgarian
Designed by MN Vision
© 2007 - 2014 Koptchev & Sons Ltd. All Rights Reserved
Продукти

Специални Вериги