Съединителни звена и скоби  за вериги
Съединителни звена / скоби за кръглозвенни вериги
Елеваторни скоби ДИН 745 и ДИН 5699
Съединителни звена /ключове/ за вериги за транспортьори ДИН 22253
Съединителни звена за верижни сапани тип VH по KUN 3.11
Плоски верижни ключове за минни вериги ДИН 22258
Кентерови звена
Вертлюзи
Морски шегели за котвени вериги
Котви тип HALL, SPEK, GRUSON и др.

Съединителни звена за ролкови и специални вериги
Съединителни звена с федерка тип CLS, или с шплинт тип CLC
Преходни единични и двойни съединителни звена тип OFL и тип OFD
Съединителни звена с едностранна или двустранна ъглова планка тип К1, К12 или К2
Съединителни звена с едностранна отвесна планка тип М1 и М12
Съединителни звена с удължен болт
Морски шегели за котвени вериги

Вериги и части Вериги и части
Ролкови вeриги
Кръглозвенни вeриги
Специални вeриги
Селскостопански вериги
• Съединителни звена и скоби за
  вериги
Верижни колела
Сапани и окачващи елементи Сапани и окачващи елементи
Въжета и части Въжета и части
Метални сита Метални сита
Черни метали Черни метали
Резервни части Резервни части
English / Bulgarian
Designed by MN Vision
© 2007 - 2014 Koptchev & Sons Ltd. All Rights Reserved
Продукти
Съединителни звена и скоби за вериги
съединителни звена
скоби
верижни звена