Затвори...
Въжета

Конструкция
1+6+12

Стоманени въжета 6х19
DIN 3060 с органична сърцевина, номинална якост 1770 N/мм2
Номинален диаметър
мм
Допустими
отклонения
Тегло
кг/м
Минимално разкъсващо
усилие kN
8+5/-00,22134,8
9+5/-00,28044,1
10+5/-00,34654,4
11+5/-00,41966,8
12+5/-00,49878,3
13+5/-00,58591,9
14+5/-00,678107
16+5/-00,886139
18+5/-01,12176
20+5/-01,38218
22+5/-01,67263
24+5/-01,99313
26+5/-02,34368
28+5/-02,71426
32+5/-03,54557
36+5/-04,48705
40+5/-05,54870
44+5/-06,701050
48+5/-07,971250
Затвори...