Затвори...
Въжета

Конструкция
1+7+(7-7)+14

Стоманени въжета 6х36
DIN 3064 с органична сърцевина, номинална якост 1770 N/мм2
Номинален диаметър
мм
Допустими
отклонения
Тегло
кг/м
Минимално разкъсващо
усилие kN
12+5/-00,54784,0
13+5/-00,64398,3
14+5/-00,745114
16+5/-00,973149
18+5/-01,23189
20+5/-01,52234
22+5/-01,84282
24+5/-02,19336
26+5/-02,57395
28+5/-02,98458
32+5/-03,89598
36+5/-04,93757
40+5/-06,08934
44+5/-07,361130
48+5/-08,761350
52+5/-010,31580
58+5/-011,91830
Затвори...