Въжени сапани

Въжените сапани са най-масово разпространения вид сапани в България.Това се дължи основно на по-ниската им цена, в сравнение с другите типове сапани, както и на факта, че десетилетия бяха основното товароподемно средство в страната и много от работниците не са свикнали да работят с друг тип сапани.Освен цената, можем да отбележим следните характеристики на този тип устройства :

1. Въжени сапани се използват основно при обработката и складирането на метали, скрап и т.н, където сапанът трябва да издържа на по-абразивни повърхности.

2. За разлика от верижните и лентовите сапани, въжените не се изработват в сегментно-модулно изпълнение, което не позволява подмяната на крайните метални елементи.

3. Въжените сапани могат да бъдат заплетени или завтулковани, като и двата начина на изработка имат своите предимства.

4. Въжените сапани могат да бъдат изработени от черни или поцинковани въжета.Поцинкованите са по-удобни за работа, защото са с чиста повърхност и нямат смазка.

5. При работа с въжените сапани трябва да се съблюдават извстни правила –да не се пречупва въжето под много малък ъгъл на работа, както и периодично да се проверява сапана за разплетени нишки, които могат да наранят товара или работника и същевременно да намалят якостта на сапана.

таблица за товароподемности таблица за товароподемности

Вериги и части Вериги и части
Сапани и окачващи елементи Сапани и окачващи елементи
Верижни сапани
  • Въжени сапани
Лентови сапани
Повдигащи ленти и безконечни
    колани
Средства за индивидуална
    защита при работа от височина
Шегели
Куки
Други окачващи елементи
Въжета и части Въжета и части
Метални сита Метални сита
Черни метали Черни метали
Резервни части Резервни части
English / Bulgarian
Designed by MN Vision
© 2007 - 2014 Koptchev & Sons Ltd. All Rights Reserved
Продукти

Въжени сапани

въжени сапани
Видове въжени сапани
трираменни въжени сапани
четирираменни въжени сапани
еднораменни въжени сапани
двураменни въжени сапани